Du har {{cart.length}} hold i kurven

{{shoppingCartTextDefinitions.timeoutExpireNote}} {{timeoutString}}

Praktisk info

Tilmelding og betaling
Du kan reservere plads på et kursus på www.fokus-folkeoplysning.dk på tlf. 99 30 10 00 eller ved personlig henvendelse i administrationen. Betaling med dankort kan ske i vores administration og på vores hjemmeside www.fokus-folkeoplysning.dk.

Du er først sikret en plads på et kursus eller foredrag i det øjeblik, vi har modtaget din betaling. Ring venligst, hvis du har fortrudt din tilmelding. 

Ratebetaling
Du har mulighed for at betale kursusgebyret i rater. Kontakt administrationen for en ordning. 

Framelding og tilmelding
Tilmelding er bindende, uanset om du møder op på kurset eller ej. Fortryder du eller ændrer mening, annullerer vi gerne din tilmelding indtil 10 dage før kursusstart - dog beregner vi et administartionsgebyr på kr. 60. Ved framelding senere end 10 dage før kursusstart, refunderes kursusgebyret ikke.

Ved rejser, foredrag, debatarrangmenter og KulturKlub FOKUS arrangmenter er tilmelding bindende, og deltagergebyret refunderes ikke. 

Forhåndstilmelding
Vi tilbyder vores deltagere at forhåndstilmelde sig den kommende sæson, og dermed sikre sig en plads på holdet. Vi forhåndstilmelder automatisk alle deltagere til den næste sæson - ønsker du ikke at fortsætte kan du nemt og hurtigt melde fra ved at besvare betalingsmailen med et nej-tak.

NEDSAT PRIS

Aalborg Kommune yder tilskud til enkelte målgrupper. Derfor kan du være berettiget til nedsat pris.

Forudsætningen er, at du bor i Aalborg Kommune, og at du ved kursusstart kan opfylde mindst én af følgende:

  • At du er folkepensionist
  • At du er mellem 18-25 år
  • At du er studerende og berettiget til SU
  • At du er kontanthjælpsmodtager*
  • At du er sygedagpengemodtager*
  • At du er førtidspensionist*
  • At du er arbejdsledig og modtager dagpenge*

*For at understøtte projekt ”Bevæg dig for livet” yder Aalborg Kommune yderligere tilskud til disse grupper ved deltagelse i bevægelsestilbud frem til 2025.

 

RABAT 

I FOKUS er vi én stor, mangfoldig familie – med plads til flere! Derfor får du nu muligheden for at blive en del af den store FOKUSfamilie til en rigtig vennepris:

- hvis du er medlem af YOGA HUSET Aalborg eller FOKUS Fitness, får du 10% på et sæsonhold* i FOKUS**

- hvis du går på et sæsonhold* i FOKUS**, får du gratis oprettelse i YOGA HUSET Aalborg og 30% på abonnement i FOKUS Fitness

- går du på mere end et sæsonhold* i FOKUS**, får du 10% på de efterfølgende hold i samme sæson

*et sæsonhold er hold med minimum 5 mødegange. Rabatten fratrækkes DIN pris – dog kun ved henvendelse.
**gælder også hold under KERAM!KKEN og FiberFryd

 

Ledsager
Har du behov for en ledsager, kan ledsageren gratis deltage på kurser/arrangementer hos os, mod forvisning af ledsagerkort, husk at oplyse her om ved tilmelding.

Specialhold
FOKUS Folkeoplysning udbyder også i denne sæson flere specialhold. Holdene er specielt tilrettelagt til dem, som af en lægelig dokumenteret årsag ikke kan deltage på et almindeligt hold. Gældende for alle hold er, at der optages max. 7 deltagere per hold. Det giver både ro og plads til at tilgodese særlige behov. Vær opmærksom på, at deltagelse på specialhold forudsætter, at man kan underskrive en tro og love erklæring vedrørende handicap/sygdom (i henhold til Aalborg Kommunes tilskudsregler). Læs mere 

Ferie
Ferie og fridage følger generelt Aalborg Kommunes skoler, men der kan forekomme afvigelser. (Bemærk at Daghøjskolen ikke følger skolernes ferieplan)

Materialer
Du skal forvente en udgift til materialer på alle hold. Udgiften varierer fra hold til hold.

Kørestolsbrugere
For kørestolsbrugere er det nemt at komme rundt i lokalerne på Strandvejen 19, da der er elevator.

Rygning
Der er røgfrit miljø i alle FOKUS' lokaler.

Forbehold
Vi tager forbehold for lærerskift, holdaflysninger, udsættelser og ændring af kursussted. 

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig til foreningen på mail: info@fokus-folkeoplysning.dk

Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klagen indgives her Online Dispute Resolution
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@fokus-folkeoplysning.dk.

FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19, 1. sal
9000 Aalborg
Telefon: 99 30 10 00
Mail: info@fokus-folkeoplysning.dk
Facebook Instagram LinkedIn YouTube