Praktisk info

Tilmelding og betaling
Du kan reservere plads på et kursus på www.fokus-folkeoplysning.dk på tlf. 99 30 10 00 eller ved personlig henvendelse i administrationen. Betaling med dankort kan ske i vores administration og på vores hjemmeside www.fokus-folkeoplysning.dk. HUSK! - at du sagtens kan tilmelde dig et hold, selvom det er gået i gang (såfremt der er ledige pladser). Kontakt administrationen i åbningstiden mandag-fredag kl. 10-15, enten fysisk eller telefonisk på 99301000 eller på e-mail info@fokus-folkeoplysning.dk og hør nærmere.

Du er først sikret en plads på et kursus eller foredrag i det øjeblik, vi har modtaget din betaling. Kontakt os venligst, hvis du har fortrudt din tilmelding. 

Ratebetaling
Du har mulighed for at betale kursusgebyret i rater. Kontakt administrationen for en ordning. BEMÆRK! Tilmeldingen er bindende ved første ratebetaling, og du hæfter herefter for det resterende af kursets fulde beløb. 

Framelding og tilmelding
Tilmelding er bindende, uanset om du møder op på kurset eller ej. Fortryder du eller ændrer mening, annullerer vi gerne din tilmelding indtil 10 dage før kursusstart - dog beregner vi et administrationsgebyr på 100kr. Ved framelding senere end 10 dage før kursusstart, refunderes kursusgebyret ikke.

Ved rejser, foredrag, debatarrangmenter og KulturKlub FOKUS arrangementer er tilmelding bindende, og deltagergebyret refunderes ikke. 

Forhåndstilmelding
Vi tilbyder vores deltagere at forhåndstilmelde sig den kommende sæson, og dermed sikre sig en plads på holdet. Vi forhåndstilmelder automatisk alle deltagere til den næste sæson - ønsker du ikke at fortsætte kan du nemt og hurtigt melde fra ved at besvare betalingsmailen med et nej-tak.

NEDSAT PRIS

Aalborg Kommune yder tilskud til enkelte målgrupper. Derfor kan du være berettiget til nedsat pris.

Forudsætningen er, at du bor i Aalborg Kommune, og at du ved kursusstart kan opfylde mindst én af følgende:

  • At du er folkepensionist
  • At du er mellem 18-25 år**
  • At du er studerende og berettiget til SU
  • At du er kontanthjælpsmodtager*
  • At du er sygedagpengemodtager*
  • At du er førtidspensionist*
  • At du er arbejdsledig og modtager dagpenge*

*For at understøtte projekt ”Bevæg dig for livet” yder Aalborg Kommune yderligere tilskud til disse grupper ved deltagelse i bevægelsestilbud (**alle tilbud) frem til 31. december 2028

 

Er du berettiget til en rabatteret prisgruppe, hvor Aalborg Kommune yder tilskud (studerende, pensionister, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, arbejdsledige, kontanthjælpsmodtagere) bærer du selv det fulde ansvar for at meddele FOKUS Folkeoplysning, hvis din status ændrer sig. For at leve op til gældende lovgivning forbeholder FOKUS Folkeoplysning sig retten til at foretage stikprøver og bede medlemmet om dokumentation.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os, eller læse mere om tilskudsreglerne på Aalborg Kommunes hjemmeside

 

RABAT 

I FOKUS er vi én stor, mangfoldig familie – med plads til flere! Derfor får du nu muligheden for at blive en del af den store FOKUSfamilie til en rigtig vennepris:

- hvis du går på et sæsonhold* i FOKUS, får du gratis oprettelse i YOGA HUSET Aalborg og i FOKUS Fitness

*et sæsonhold er hold med minimum 5 mødegange. 

 

OBS! Rabatterne kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

 

Ledsager
Har du behov for en ledsager, bedes du kontakte administrationen i åbningstiden mandag-fredag kl. 10-15, torsdage kl. 10-17 enten fysisk eller telefonisk på 99301000.

Deltagere på Hensyntagende/Specialhold
FOKUS Folkeoplysning udbyder også i denne sæson flere specialhold. Holdene er specielt tilrettelagt til dem, som af en lægelig dokumenteret årsag, ikke kan deltage på et alment hold. Gældende for alle hold er, at der max. optages 7 deltagere per hold. Det giver både ro og plads til at tilgodese særlige behov. Vær opmærksom på, at man som deltager på hensyntagende hold selv har det fulde ansvar for, at ovenstående krav er opfyldt. Det bekræftes på ”tro og love” ved at acceptere disse betingelser.

Ferie
Ferie og fridage følger generelt Aalborg Kommunes skoler, men der kan forekomme afvigelser

Materialer
Du skal forvente en udgift til materialer på alle hold. Udgiften varierer fra hold til hold.

Kørestolsbrugere
For kørestolsbrugere er det nemt at komme rundt i lokalerne på Strandvejen 19, da der er elevator. Ligeledes er der rampe i KERAM!KKEN, hvis man benytter indgangen i gården.

Rygning
Der er røgfrit miljø i alle FOKUS' lokaler.

Forbehold
Vi tager forbehold for lærerskift, holdaflysninger, udsættelser og ændring af kursussted. 

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig til foreningen på mail: info@fokus-folkeoplysning.dk

Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klagen indgives her Online Dispute Resolution
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@fokus-folkeoplysning.dk.

FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19, 1. sal
9000 Aalborg
Telefon: 99 30 10 00
Mail: info@fokus-folkeoplysning.dk
Facebook Instagram LinkedIn YouTube