Vision og værdier

VISIONEN:

Visionen for FOKUS Folkeoplysning er at være kendt som en seriøs folkeoplysende virksomhed, der beskæftiger sig med folkesundhed, kulturtilbud og tilbud til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Krop og bevægelse (Folkesundhed)
FOKUS Folkeoplysnings ambition er, at være områdets største udbyder af bevægelsesaktiviteter.

Vores tilbud har en høj kvalitet og mange af dem er fleksible tilbud der også appellerer til mennesker med en travl hverdag. Det er lykkedes os at udvikle og markedsføre den "fleksible aftenskole". Herunder at bevidstgøre mange mennesker om, at vores tilbud ikke kun foregår om aftenen.

Vores undervisere er stolte af, at være FOKUS undervisere. Der er udviklingsmuligheder og gode faciliteter.

Deltagerne kommer fordi de kan lide fællesskabet og den afslappede stemning.

Vi har bevægelsestilbud til mennesker der ikke føler sig tilpas i et stort fitnesscenter eller i en idrætsforening.

FOKUS Folkeoplysning udbyder også undervisning og aktiviteter der sigter på at man bevæges på et mentalt plan. Det kan være fremstilling af sund og sansepirrende kvalitetsmad eller muligheden for at skabe kunsthåndværk med sine hænder.

Vi uddanner undervisere og instruktører til bevægelsesområdet ligesom vi uddanner zoneterapeuter og massageterapeuter på et højt fagligt niveau.

Kultur
FOKUS Folkeoplysning er en væsentlig aktør i byens kulturliv. Kulturklubben tiltrækker mange seniorer der ønsker at være aktive i den 3. alder. Vi gør det i samarbejde med andre lokale aktører. Men det vi i særdeleshed ønsker med vores kulturtilbud er, at de overrasker deltagerne og giver oplevelsen af, at der skubbes til ens anskuelser og at man får nye indsigter.

På det kulturelle område er FOKUS Folkeoplysning fornyende og indimellem provokerende. For os er der "ingen hellige køer".

Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet
Daghøjskolen FOKUS er en socialøkonomisk virksomhed, hvis kunder primært er Aalborg Kommunes Jobcentre. Deltagerne er hovedsageligt bosiddende i Aalborg og kendetegnes ved, at have problemer ud over ledighed.

Vi har helt særlige kompetencer i forhold til at aktivere og udvikle mennesker der befinder sig i et vadested i deres liv. Og vi er den direkte årsag til, at de kommer videre. Vi tilbyder alle daghøjskolens deltagere (og andre) forberedende undervisning i dansk og matematik og vi har et særligt tilbud til ordblinde.

Vi er regionens største aktør, når det gælder fremadrettet aktivering af mennesker med misbrugsproblemer.

Vi har en størrelse der giver mulighed for, at fastholde en kerne af dygtige medarbejdere, der kan være med til at tegne daghøjskolen ud ad til, og som kan tænke på tværs af virksomhedens tilbud.

Vi er gode til at kommunikere det vi laver ud til det omgivende samfund.

VÆRDIERNE:

Vores værdier skal være bærende for vores virksomhed og danne ramme for de beslutninger vi træffer. De skal være tydelige for vores deltagere og for dem vi samarbejder med. Værdierne skal være synlige i vore handlinger og afspejles i den måde vi indretter os på.

SKABENDE OG DEBATTERENDE

FOKUS Folkeoplysning skal have antennerne ude. Vi skal have øje for tendenser og problematikker, som vi kan sætte til debat. Vi er ikke bange for at gå imod strømmen.

RELATIONER GI'R SUCCES

Vores succes afhænger af vores evne til at samarbejde med relevante aktører. Men det har også værdi for FOKUS Folkeoplysning, at finde "Skæve" vinkler på samarbejder.

KULTURMØDET

FOKUS Folkeoplysning er kendetegnet ved en stor grad af rummelighed. Vi vil gerne medvirke til at øge den mellemfolkelige kulturforståelse i samfundet.

Vi hylder begreberne medmenneskelighed, frisind og fordomsfrihed.

FOLKESUNDHED FOR ALLE

I FOKUS Folkeoplysning er bevægelse mere end en kropslig foreteelse. Vi bevæger også mennesker på et åndeligt plan. Vi mener at sundhed forudsætter balance i livet og at man er aktiv såvel fysisk som mentalt.

Vi ønsker ikke at medvirke til fanatisk kropsdyrkelse. Hos os kan alle mennesker føle sig velkommen.

FORRETNINGEN FOKUS

Helt overordnet er vores forretning ikke drevet frem af kold business, men af et engagement i at give mennesker et sundt og aktivt hverdagsliv. Vi er en socialøkonomisk virksomhed der kun i begrænset omfang, drives for tilskudsmidler. Vi vil fastholde at være en sund og konsolideret virksomhed, der ikke kan væltes omkuld af en kortsigtet afmatning.

Er du mere nysgerrig på FOKUS? Og hvad vi kan og vil i fremtiden? Du kan blive meget klogere på virksomheden FOKUS, vores værdi, mål og visioner i virksomhedsplanen her:

 

FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19, 1. sal
9000 Aalborg
Telefon: 99 30 10 00
Mail: info@fokus-folkeoplysning.dk
Facebook Instagram LinkedIn YouTube