Om FOKUS

ORGANISATIONEN: FOKUS Folkeoplysning består af to virksomheder med fælles ledelse og administration. Aftenskolen, en forening, der fungerer efter reglerne og Folkeoplysende foreninger. KaffeFair ApS, en socialøkonomisk virksomhed ejet af Daghøjskolen. I praksis fungerer de begge som social økonomiske virksomheder. Det vil sige en "non-proft" virksomhed med et socialt formål. Og som geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet.

FOKUS Folkeoplysning er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor. Samlet set er FOKUS medlem af følgende:

 • FORA (Tidligere NETOP)
  Selveje Danmark

FOKUS beskæftiger ca. 100 medarbejdere og ledes i det daglige af Bjørn Salling. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen for de to virksomheder.   

Bestyrelsen:

 • Rikke Vestergaard Matthiesen (formand), rikkevm@production.aau.dk
  Peter Søndergaard (næstformand), peterhalkaer@gmail.com
  Daniel Nyboe Andersen, daniel@nyboeandersen.dk
  Lone Varn Johannsen, lone.varn.johannsen@gmail.com
  Maj Ingemann-Molden (medarbejderrepræsentant), maj@yogahusetaalborg.dk

Daghøjskolens bestyrelse:

 • Annette Højmann Kristensen (formand), annette.hojmann@gmail.com
 • Jørgen Hein (næstformand), jheinaalborg@gmail.com
 • Astrid Lassen, ahl@production.aau.dk
 • Anine Sander Kaas, aninekaas@hotmail.com
 • Lone Jacobsen (medarbejderrepræsentant), lone@fokus-folkeoplysning.dk
   

 

En del af Fora

Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger og daghøjskoler, som fordeler sig over hele landet.

Fora tilbyder folkeoplysende kurser, aktiviteter og oplevelser, der giver alle mulighed for værdifuld læring med mening. Vi tror på fællesskabet - både lokalt og internationalt. Vores kurser og aktiviteter dækker eksempelvis kreative håndværk, sundhed og bevægelse, musik og kunst, sprogundervisning og kulturkendskab samt foredrag og debatarrangementer.

Fora arbejder for at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet. Fora vil skabe åbne sociale rum til kreativitet og læring i fællesskab, hvor man engagerer sig og tager ansvar.

Vores vision er at skabe folkeoplysning, der til stadighed er relevant og fundamentalt vigtig for den enkelte og for vores fællesskab, og derigennem bidrager til forandring i samfundet.

 

FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19, 1. sal
9000 Aalborg
Telefon: 99 30 10 00
Mail: info@fokus-folkeoplysning.dk
Facebook Instagram LinkedIn YouTube