Du har {{cart.length}} hold i kurven

Reservation udløber om {{timeoutString}}

RETNINGSLINJER FOKUS

Sæsonstart august 2020 Denne information er til dig, som underviser i FOKUS Folkeoplysning og der vil være indhold i denne tekst, som ikke direkte vedrører den type undervisning du leverer – vi beder dig orientere dig og læse grundigere der, hvor der er behov.

Coronapandemien er langt fra overstået, i skrivende stund oplever vi endda en smitte-stigning i Danmark. Det er fortsat vigtigt, at vi overholder gældende retningslinjer og retningslinjer som er særlige for vores fag, hvor bevægelse fylder en del.

Helt overordnet set kan man sige, at myndighederne nu lader en masse være op til individets eget ansvar – det lægger vi os op af. Derfor orienterer vi om, hvor mange der må være i omklædningsrum og sale – men vi går altså ikke ind og tjekker. Det samme gælder lounge-områderne. Omkring udstyr gælder følgende: Deltagerne gør rent inden brug for at passe på sig selv og efter brug, for at passe på den næste.

Ingen lovgivning siger, man ikke må bruge omklædningsfaciliteter eller servere the og kaffe og derfor vil dette fortsat være tilgængelig på Strandvejen. Vi opfordrer dog til, at deltagerne benytter KaffeFair, hvor dette er en mulighed. På Thistedvej prioriterer vi, at bruge vores rengøringsressourcer på lokaler og ikke køkkenfaciliteter, derfor er the og kaffe midlertidigt fjernet.

 • Sæt dig ind i alle de nye skilte, så du kan svare på medlemmernes spørgsmål om dem - også informationen på de respektive hjemmesider. Hvis du kun underviser i FOKUS Fitness, læs da på www.FOKUSfitness.dk, i YOGAHUSET læs på www.YOGAHUSETAalborg.dk og for sæsonundervisere på www.fokusfolkeoplysning.dk.
 • Svar ikke med ”det ved jeg ikke”. Hvis du er i tvivl kan du sige ”jeg ved vi i FOKUS følger gældende retningslinjerne” eller ”det er der helt sikkert en mening med/tænkt over” eller ”lad mig undersøge det for dig”. Vi er alle en aktiv del af at få de nye retningslinjer til at være til alles fordel, snarere end en udfordring.
 • Ligesom før er det essentielt, at du dirigerer kundehenvendelser til vores info-mail: info@fokus-folkeoplysning.dk og ikke til din nærmeste leder personligt. Dette gælder også for folk, der vil leje plads til deres måtte i YOGAHUSET på Strandvejen.

  Husk at både du og dine deltagere skal spritte hænder inden i går ind i undervisningslokaler og gerne igen, når de forlades. Hvis der mangler sprit, skal administrationen informeres herom.


NYE KRAV TIL UNDERVISER:

Fælles for alle

 • Døre og vinduer må (indtil andet udmeldes) KUN håndteres af yogalærerne/instruktører/undervisere
 • Vi arbejder lige nu på et kile-/stropsystem, der kan afhjælpe de tunge branddøre.
 • Den yderste dør ved trappegangen på Strandvejen skal generelt IKKE stå åben, når administrationen er lukket.
 • Der kommer dymostrip på vinduer, så alle mindes om, at de ikke selv skal betjene dem.
 • Hvis du er syg, gælder det også for dig, at du skal blive hjemme (også selv, hvis du er testet negativ for COVID-19)
 • Hvis du rejser til destinationer, som Udenrigsministeriet fraråder, gælder de udmeldte 14 dages karantæneregler, uagtet om du har symptomer eller ej.
 • Har du kendskab til en deltager, som har rejst i de omtalte områder, kan du kontakte din nærmeste leder herom, hvis du ikke selv er tryg ved at konfrontere vedkommende. Vi informere ud til alle deltagere, at dette er gældende retningslinjer for alle, så ingen bør være i tvivl.
 • Har du en deltager som udviser symptomer på COVID-19, host og nys, uden at det er COVID-19, er det vigtigt for alles tryghed, at dette italesættes højt på holdet, da det skaber unødig utryghed blandt de øvrige deltagere. Såfremt deltagerne ikke har en tilfredsstillende underliggende årsag (rygning, astma, negativ COVID-19 test m.fl.) er du i din gode ret til venligt og respektfuldt at afvise deltageren fra holdet. FOKUS tilbyder en tilsvarende mødegang som kompensation for det tabte, i det omfang dette er muligt.Info om lokaler

 • Efter undervisning skal du afspritte/aftørre overflader, håndtag, vindueskarme, stikkontakter, tablet og stereoanlæg/fjernbetjening (spray ikke direkte på, men spray på kluden). Der står sprit og klude klar i lokalerne - hvis ikke kontakt administrationen.
 • Gulvet i bevægelsessale vaske over efter hvert hold uanset aktivitetstype. Tape i gulvet skal ikke gnides på eller vædes i vand, når du vasker gulvet – så går limen af og sætter sig i gulvet
 • Det er dit ansvar, at deltagerne lægger deres måtter på tapemærkninger i gulvet. Forklar dine deltagere mærkningen i gulvet og sørg for at alle næser vender samme vej og/eller holder min. 2 meters afstand. Lokalerne er som oftest godkendt til flere deltagere end markeret, men vi har prioriteret kvaliteten i undervisning og tryghed for deltagerne.
 • Udluftning har altid været vigtig, men nu er det et krav – du skal åbne vinduer og døre mellem alle hold. ALLE vinduer lukkes inden du går. Salene på Fyrkildevej og Hadsundvej har ikke vinduer der kan åbnes, så udluftning foregår gennem døren.
  Ser du en fyldt skraldespand bedes du håndtere den, da dette er et af punkterne, som fremhæves i myndighedernes retningslinjer. Du kan placere den lukkede skraldepose i depotet, hvis du ikke ved hvor den skal hen – nye poser vil som oftest hænge i enden af den fyldte pose.
 • Skabene i omklædningen skal bruges til opbevaring af tasker og lignende. Tasker og udendørs sko er nu ENDNU mindre velkomne i salene – dette både af hensyn til smittefare og plads i salene.
 • Skabene skal sprittes af før og efter brug af deltageren selv.

Info om udstyr

 • Husk at spritte hænder inden du og dine deltagere håndterer udstyr.
 • Vi udlåner udstyr i begrænset omfang – derfor er en del fjernet fra lokaler, bevægelsessale og depotrum – det der er tilbage, er det vi vurderer, at vi kan tage ansvar for bliver rengjort forsvarligt efter hver time. For din egen skyld, anbefaler vi, at du tager mindst muligt i brug, da du er ansvarlig for at alt rengøres og lægges på plads, inden du kan forlade lokalet. På redskabstunge bevægelseshold, stoppes træningen før tid og kan bruges til rengøring.
 • Dørene til depoter, hvor der kan låses, SKAL derfor være låst på alle tidspunkter.
 • Vi opfordrer medlemmer til at medbringe deres eget, men i YOGAHUSET kan vi udlåne tæpper, bælter, bolde og klodser i begrænset omfang – det er dog DIT ansvar som underviser, at klodserne afsprittes og lægge bælter og tæpper til vask efterfølgende (der er skiltning til at guide og du kan spørge en kollega inden du har din første undervisning i den nye sæson). Når der ikke er mere rent låneudstyr er der ikke mere før der igen er blevet vasket. I tilfælde af, at der bruges bolsters på dit hold kan vi KUN udlåne en sådan til medlemmer der har eget pudebetræk/STORT håndklæde med til at dække den.
 • I FOKUS Fitness tilbyder vi ikke udlån af redskaber til yoga – klodserne i fitness kan ikke rengøres forsvarligt grundet materialet, de er lavet af og vi har ikke kapacitet til at vaske tæpper dagligt.
 • De tykke fitnessmåtter må gerne udlånes på hold, såfremt deltagerne medbringer stræklagen og håndklæde eller et stort badehåndklæde til at dække måtten forsvarligt ind (de er tunge og svære at medbringe og vi kan ikke tilbyde opbevaring, derfor denne løsning). Her er ingen undtagelser – måtten kan ikke rengøres forsvarligt.
 • Nu mere end nogensinde er det vigtigt, at du tager ansvar for at få udstyr tilbage hvor det kom fra.
 • På Strandvejen, har flere allerede benyttet muligheden for at have deres måtte opbevaret for 25 kr. om måneden, og det er vores ansvar, at medlemmer og faste sæsondeltagere IKKE tror, man kan benytte disse måtter.
 • Vi har udvalgt et sortiment af udstyr, som rammer bredt, både i pris og indhold. Dette sælges i Shoppen i administrationen. Yogamåtter kan også købes i FOKUS Fitness. Deltagerne kan kontakte administrationen på info@fokus-folkeoplysning.dk i god tid inden undervisningen starter og så vil vi bestræbe os på, at det købte udstyr står klar til udlevering til dem. Vi har brug for, at I hjælper jeres deltagere, hvis de har brug for at købe noget udstyr – hvilket nok mest er i starten, hvor mange lige skal i gang igen.
 • Lille lounge på Strandvejen er tømt for HOT udstyr, og er nu et display for shoppen samt måtteopbevaring.
  Du er ansvarlig for at møde i god tid, så du kan nå at åbne døre, hjælpe folk til rette i uvante omgivelser og hvad der ellers måtte være at håndtere som en del af din undervisning.

Justeringer med hånd på

 • Indtil videre er fysisk assistering af deltagere op til din egen diskretion. COVID-19 transmitteres ikke som sådan via berøring og sved, dog frarådes at være i nærheden af ansigtet. Myndighederne har lavet en vag formulering til teatre og fodbold og anden kontaktsport der hedder ”Berøring kan tillades, hvis det skønnes nødvendigt” – vurder derfor om det er nødvendigt for kvaliteten af den igangværende øvelser/stilling. Det er dog vigtigt at spørge ud på holdet om nogen helst vil springes over.
 • Hvis du justerer skal der bruges håndsprit mellem hver deltager.

 

Fokus Folkeoplysning - Strandvejen 19 - 9000 Aalborg - Tlf. 99 30 10 00 - Mail: info@fokus-folkeoplysning.dk - CVR: 88 04 30 14