NETOP til FORA

”Fora” er rum til læring og kreativitet i fællesskab

Oplysningsforbundet Netværk for Oplysning (NETOP) har skiftet navn til Fora. Det er et skifte, der kommer oven på en længere proces, hvor oplysningsforbundet har arbejdet med sin identitet - herunder forbundets kernefortælling.


Navneskiftet fra NETOP til Fora blev vedtaget ved ekstraordinært landsmøde.
”Vi har nu et helt andet fundament at stå på, end vi havde tidligere. Vi har en kernefortælling, som beskriver, hvem vi er: Et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab, mens navnet Fora henviser til, at vi dækker over en samling af rum, hvori det foregår,” udtalte landsforbundets formand Marlene Borst Hansen.


Foras kernefortælling hedder ”Folkeoplysning i takt med tiden”, og er en fortælling, der samler oplysningsforbundets styrker i én fortælling. Det er en fortælling om, at Fora vægter nærhed og fællesskabet højt, at medlemsforeningerne er fagligt stærke, og at vi tænker i nye baner.
”For nogle er folkeoplysning et lidt støvet begreb eller måske endda helt ukendt for dem. En af grundene til at vi tog fat på at arbejde med vores identitet, var netop for at kunne leve op til at levere folkeoplysning i takt med tiden, og på den måde være med til at fremme danskernes kendskab til og opfattelse af folkeoplysning,” udtaler Marlene Borst Hansen.
For Fora går et større arbejde nu i gang med at få forbundets kernefortælling til at leve internt og eksternt og naturligvis få vist det nye navn og den nye visuelle identitet frem.
Info
Fora er landsforbund for 150 foreninger, aftenskoler og daghøjskoler fordelt på 55 danske kommuner.
Fora er flertalsformen af det latinske ord forum, som betyder plads. Forum bruges oftest på dansk om et mødested. Hver medlemsforening kan ses som et forum. Fora er derfor samlingen af de mange mødesteder rundt om i landet, der alle er fælles om at skabe rum til læring og kreativitet i fællesskab.


Læs mere om oplysningsforbundet på www.fora.dk.
For yderligere oplysninger, kontakt
Formand for Fora Marlene Borst Hansen (MF for Radikale Venstre)
Tlf.: 6162 5165