Kreativitet og vækst

Ny hjemmeside er under opbygning - kontakt Lone Jacobsen på tlf: 99 30 10 03 for spørgsmål omkring projekterne.

Målgruppe:
Målgruppen for "Kreativitet og vækst?" er aktivitetsparate ledige med psykisk sårbarhed. Fx stress, depression, sorg/kriser, angst. Uddannelsesparate unge der skønnes at være uddannelsesparat indenfor et år. Tilbuddet gives ofte til unge, der har afbrudt en uddannelse som konsekvens af psykisk udfordringer. Eller erhvervsaktive, der har mistet kontakten med arbejdsmarkedet af samme årsager.

Ressourceforløbspersoner der har brug for et afklarende og støttende forløb, med et indhold der er tilpasset den enkeltes ressourcer og forudsætninger.


Formålet med Kreativitet og Vækst.:
Projektets formål er at bidrage til en succesfuld beskæftigelsesindsats i Aalborg Kommune. Herunder at løse de udfordringer, som handler om at få flere unge igennem uddannelsessystemet. Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Det afsæt bruger vi i bestræbelserne på, at gøre unge uddannelsesparate. Og voksne i stand til, at handle og skabe forandring. Vi tilbyder et læringsmiljø, hvor man kan træne sine sociale- og faglige kompetencer tilpasset den enkeltes forudsætninger. Målet er at man opnår uddannelseskompetence og motivation.
Uddannelsesparathed handler ikke kun om at være i stand til at blive optaget på en uddannelse, men i lige så høj grad om, at være i stand til at gennemføre og bruge uddannelsen efterfølgende.


Indholdet på Kreativitet og Vækst:
Det bærende indhold er de kreative processer, der omfatter kunstnerisk arbejde og designvirksomhed. Der er mulighed for tegning, maling, keramik samt re-design af genbrug. Den kunstneriske proces evalueres undervejs, så den kan indgå i kursistens personlige udvikling.

  •  Undervisning i dansk/matematik FVU (for dem der er i målgruppen)
  •  Æstetiske lærerprocesser, arbejde med hænderne (tegning, maling, keramik)
  •  Undervisning i Kunst- og kultur
  •  Undervisning i kognition og psykologiske temaer
  •  Undervisning i fremtidsplan, uddannelse og job
  •  Mulighed for kombi praktik.

Opstart:
Der er løbende optag og skemaet er på 25 timer ugentligt, skal dette timeantal justeres gøres dette i samarbejde med rådgiver.

På Kreativitet og Vækst er der plads til 40 deltagere.
Som udgangspunkt er deltagerne indskrevet i min. 26 uger, forlængelse udover dette aftales med rådgiver.

Praktisk info:
Jobplan, visitation, kontaktpersoner og adresse:
Jobplan + FVU screeningsresultater fremsendes sammen med tilmeldingen til:
Daghøjskolen Fokus, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg. Att.: Lone Jacobsen.

Projektets adresse:
Kreativitet og Vækst, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg.

Medarbejdere:
Vejleder Gitte Kalstrup, gittek@fokus-folkeoplysning.dk - 60 60 76 91
Afdelingsleder Søren Mortensen, mortensen@ fokus-folkeoplysning.dk - 20 36 79 44


>>Link til postkort printvenlig<<