FVU/OBU

FVU dansk samt FVU matmatik er tilbud til voksne, der ønsker at forbedre deres kompetencer.

På de fleste arbejdspladser, oplever medarbejderne et stigende krav om skriftlighed i forbindelse med arbejdet. Det kan være i form af emails, tjekskemaer, bestillingssedler eller rapporter.
Kravene til læsefærdigheder er også stigende mange steder. Og hvis man deltager i efteruddannelse, er det ofte en forudsætning, at man kan læse og forstå lærerbøger og andet skriftligt materiale.
I vores dagligliv har vi også brug for stærke læse- og skrive kompetencer. Det gælder hvis man vil kunne følge med, og holde sig opdateret med dagens begivenheder. Eller når man skal i kontakt med det offentlige eller sende emails til venner og familie.
Også FVU matematik er relevant for mange voksne. Vi bruger ofte regning i mange situationer i vores arbejde. Men også privat hvor økonomi, skat, løn, budget osv. Kræver at man har kendskab til formler og regneteknikker, der kan gøre hverdagen lettere.

FVU giver adgang til gratis undervisning målrettet dine behov. Og passet ind i den hverdag.
Langt de fleste FVU forløb vi udbyder, foregår på virksomheder i Nordjylland. Det er vores erfaring, at den bedste effekt af undervisningen opnås når den foregår tæt på hverdagen. Fx på arbejdspladsen. Og gerne i arbejdstiden. Mange virksomheder vælger at tilbyde medarbejderne efteruddannelse i dansk og /eller matematik. Og de oplever at medarbejderne får nemmere ved de udfordringer jobbet indebærer. De får desuden støtte udbytte af anden uddannelse. Fx AMU kurser.
Det er gratis for medarbejderne at deltage i FVU. Hvis undervisningen foregår i arbejdstiden, kan virksomheden søge lønkompensation.

Vi er kendt for at yde en stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af FVU uddannelsesforløbet. Vi tilpasser forløbet til virksomhedens drift og medarbejdernes behov.
FOKUS Folkeoplysning er godkendt som udbyder af FVU dansk og matematik, samt særlig undervisning målrettet ordblinde. Vi har et team af målrettede undervisere der har stor erfaring med at motivere og undervise voksne . Vi samarbejder med ”Damsø & Damsø” om projektstyring.

Uddannelsesperiode:
Det kan variere. Men typisk planlægges et forløb med 4-10 timer pr. uge. For at kunne gå til prøve, skal der indgå mindst 40 lektioner i dansk og mindst 60 lektioner i matematik. Det er ikke et krav at man deltager i den afsluttende prøve. Men vi anbefaler det kraftigt. Og i praksis, er det da også næste alle, der vælger at tage prøven, og dermed få papir på de kompetencer de har fået.

Lønrefusion:
Som FVU deltager kan der søges SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte www.svu.dk ) der svarer til 80% af højeste dagpengesats. Medarbejdere, der er ansat på virksomheder der er med i en kompetencefond, fx IKUF (www.ikuf.dk), kan få yderligere dækning af løntab.

FVU screening for ledige:
FOKUS har en aftale med Jobcenter Aalborg om at tilbyde FVU screening.
Tilmelding til screening foregår til Lone Jacobsen på tlf: 9930 1003. Eller på mail til fvu@fokus-folkeoplysning.dk.
Hvis du ønsker tilmelding til et FVU hold, eller et hold for ordblinde, kan du kontakte Rikke Islin Jensen på tlf: 9930 1007 eller rikke@fokus-folkeoplysning.dk


Yderligere information:
Kontakt Rikke Islin Jensen på tlf: 99 30 10 07 eller ring til kontoret på 99 30 10 00

Links:
Lovgivning om Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Læs mere her 
Lovgivning om ordblinde undervsining for voksne (OBU) Læs mere her
Løntab fra kompetencefonde, www.kompetencefonde.dk
Industriens Kompetence Fond, www.ikuf.dk
Lønrefusion fra Statens Voksenuddannelsesstøtte, www.svu.dk
Ansøgningsskema til SVU,skema