FokusFLEX

Ny hjemmeside er under opbygning - kontakt Lone Jacobsen på tlf: 99 30 10 03 for spørgsmål omkring projekterne.

Målgruppe: 
Aktivitetsparate over 30 år, med psykiske/fysiske barrierer i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse . Fælles er, at barriererne står i vejen for at deltage i et fuldt aktiveringstilbud. De er interesseret i at komme i gang og skabe forandring, men er på et niveau de kan honorere.
Ydermere er Ressourceforløbspersoner der har brug for et afklarende og støttende forløb, med et indhold der er tilpasset den enkeltes ressourcer og forudsætninger.

Formålet med Fokus Flex:
Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Det afsæt bruger vi i bestræbelserne på, at gøre ledige i stand til, at handle og skabe forandring. Vi tilbyder et læringsmiljø, hvori man kan træne sine sociale- og faglige kompetencer, tilpasset den enkeltes forudsætninger. Målet er at man opnår motivation og kompetencer der kan bringe én tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse.

 

 

Indholdet på Fokus Flex:
Aktiviteterne kan sammensættes efter behov. Det gælder dog for alle, at der indgår gruppevejledning og individuelle samtaler i forbindelse med opfølgning.

  • Kontaktskabende indsats mhp. at sikre fremmøde
  • Vejledning og undervisning i retning af en holdbar og realistisk fremtidsplan
  • Undervisning i kost og sundhed
  • Fysisk træning, på hold og individuelt med instruktørs
  • Undervisning i kognition og psykologiske temaer
  • Virksomhedspraktik, intern/ekstern
  • FVU dansk, læseforståelse og skrivetræning*
  • FVU matematik, talforståelse og privatøkonomi*
  • Ordblindeundervisning*

*Forbeholdt borgere der opfylder målgruppekravene. Undervisningen i FVU tilbydes som supplement til de øvrige aktiviteter.

Mødetider aftales individuelt

Opstart:
Der er løbende optag og varierende timetal dog min. 3 timer ugentligt op til 12 timer ugentligt. (3-6-9-12 timer).
På Fokus Flex er der plads til 100 deltagere.
Som udgangspunkt er deltagerne indskrevet i min. 26 uger, forlængelse udover dette aftales med rådgiver.

Praktisk info:
Jobplan, visitation, kontaktpersoner og adresse:
Jobplan + FVU screeningsresultater fremsendes sammen med tilmeldingen til:
Daghøjskolen Fokus, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg. Att.: Lone Jacobsen.

Projektets adresse:
FokusFlex, Thistedvej 58, 9400 Nørresundby, 99 30 10 23
FokusFlex, Sundhedscenter, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst, 99 30 10 23

Medarbejdere:
Vejleder Marianne Jensen, marianne@fokus-folkeoplysning.dk - 24 96 37 42
Vejleder Annette Sørensen, annette@fokus-folkeoplysning.dk - 24 94 44 08
Afdelingsleder Søren Mortensen, mortensen@ fokus-folkeoplysning.dk - 20 36 79 44