FOKUS Flexpraktik

Ny hjemmeside er under opbygning - kontakt Lone Jacobsen på tlf: 99 30 10 03 for spørgsmål omkring projekterne.

Målgruppe

Projektets målgruppe er primært flygtninge i Aalborg Kommune, som er omfattet af introduktionsforløb jf. integrationsloven. Tilbuddet er således primært målrettet nyankomne flygtninge, som sideløbende med danskundervisning på sprogskolen skal have indsigt i det danske samfund og tilknytning til det danske arbejdsmarked.

 

 

Formålet med Flexpraktik

Projektets formål er at bidrage til en succesfuld integrationsindsats i Aalborg Kommune. Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Det afsæt vil vi bruge i bestræbelserne på at gøre flygtninge i stand til at handle og blive deltagende i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked. Målet er, at den enkelte deltager opnår sproglige og faglige kompetencer, der styrker muligheden for uddannelse eller beskæftigelse i Danmark.

 

Indholdet på Flexpraktik

Det samlede forløb udgør 14 timer ugentligt og supplerer danskundervisningen på sprogskolen, således at deltagerne opnår både sproglige og faglige kompetencer. Desuden kommer den enkelte deltager i en sprogpraktik en gang om ugen i nærområdet og gerne inden for interesseområdet. De 14 timer sammensættes således af praktik og forskellige undervisningsforløb:

 • Praktik
  Formålet med praktikken tilpasses den enkeltes ressourcer og udfordringer. Overordnet har praktikken til formål at skabe en tilknytning til det danske arbejdsmarked og hvis muligt være forberedende til egentlig selvforsørgelse. Samtidig støtter praktikken op om både sprogindlæringen og samfundsforståelsen. Praktikkens indhold tilpasses den enkelte deltager. Klik her for at læse mere om praktik
 • Job- og uddannelsesvejledning
  Job- og uddannelsesvejledningen tager afsæt i praktikforløbet. Vejledningen vil være centreret omkring det kontaktforløb, som vi etablerer ude på virksomhederne, således at virksomhedernes kontaktpersoner kan bidrage.
 • Matematik
  Matematik rummer et internationalt sprog, og derfor har deltagerne mulighed for at blive undervist i et kompetencegivende forløb, allerede inden de sproglige kompetencer er udviklet. Vi integrerer samfundsrelevante emner i matematikken, fx privatøkonomi, skat, og moms. Vi bruger desuden IT i undervisningen.
 • Sundhed
  Tilbuddet omfatter deltagelse i sundhedsstyrkende fag som fx yoga, svømning, bodybike, crosstræning og dans. Desuden har alle deltagerne mulighed for at benytte sig af vores tre fitnesscentre i Nørresundby, Vejgaard og Aalborg Øst. Formålet med sundhedsfagene er at styrke sundheden samt at give motiverende oplevelser i fællesskab med andre.
 • IT og samfund
  Faget har til formål at styrke IT-kompetencerne og danner samtidigt ramme om en introduktion til det danske samfund. Undervisningen vil foregå på dansk/engelsk og derfor bestå af helt konkrete og enkle oplæg, som suppleres af praktiske øvelser, hvor IT som værktøj spiller en rolle. Temaerne vil fx være Digital Postkasse, NemID, SKAT.dk osv.  

 

Opstart:
Der er løbende optag og et timetal på 14 timer om ugen, dog har deltagerne mulighed for at benytte sig af træningsfaciliteter ud over de 14 timer. Under forløbet etableres en praktikperiode, hvor deltageren er i praktik 8 timer om ugen.

 

Praktisk info:

Integrationskontrakt og henvisning til projektet fremsendes af Aalborg Kommune til FOKUS: Daghøjskolen FOKUS, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg. Att: Lone Jacobsen.

 

Projektets adresse:

Fokus Flexpraktik, Thistedvej 58, 9400 Nørresundby, 99301023
Desuden har vi fitnesscentre på følgende adresser:

Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst

Hadsundvej 180, 9000 Aalborg

 

Medarbejdere:

Vejleder Amanda Slettebo, amanda@fokus-folkeoplysning.dk - 30 59 33 58

Vejleder Louise Marklund, louise@fokus-folkeoplysning.dk - 61 15 35 98

Vejleder Rikke Frandsen, frandsen@fokus-folkeoplysning.dk - 20 87 01 10

Afdelingsleder Søren Mortensen, mortensen@fokus-folkeoplysning.dk - 20 36 79 44