FOKUS FlexPraktik sprogpraktik for flygtninge

Ny hjemmeside er under opbygning - kontakt Lone Jacobsen på tlf: 99 30 10 03 for spørgsmål omkring projekterne.

  • Det er gratis at have en sprogpraktikant.
  • Virksomheden bidrager med tid og ressourcer til at tage godt imod praktikanten og sætte vedkommende grundigt ind i opgaverne. 
  • Praktikanten bidrager med ressourcer i form af stort engagement og motivation for at bidrage til det danske samfund samt evt. uddannelse og erhvervserfaring.
  • Praktikken er som udgangspunkt 8 timer 1 gang om ugen i op til 20 uger. Hvis I har andre ønsker, vil vi forsøge at imødekomme dette.
  • Praktikanten er forsikret af Aalborg kommune.
  • Der er mulighed for løbende at tilpasse arbejdsopgaverne i fællesskab med praktikanten. 
  • Inden praktikstart holdes en samtale med den praktikantansvarlige hos jer, en vejleder fra FOKUS og praktikanten for at sikre, at virksomhed og praktikant er et godt match samt aftale mødetider og arbejdsopgaver.

FOKUS
FOKUS Folkeoplysning er en socialøkonomisk virksomhed. Det vil sige, at vi er en non-proft virksomhed med et socialt formål, som geninvesterer overskud i virksomheden og formålet. I FOKUS har vi både en daghøjskole og en aftenhøjskole, og fælles for begge er, at vi beskæftiger os med folkesundhed, kulturtilbud og tilbud til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Formål og succeskriterier
FOKUS FlexPraktik er et projekt, hvor vi arbejder på at integrere nyankomne flygtninge i Aalborg Kommune. Sideløbende med danskundervisning på sprogskolen skal flygtningene have indsigt i samfundet og tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor modtager de hos FOKUS undervisning i forskellige fag som fx matematik, samfund, IT og motion. Desuden etablerer vi hos FOKUS sprogpraktikker, så den enkelte flygtning kan bidrage til samfundet og samtidig opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
Vi ser praktikforløb som en meget vigtig del af integrationen, fordi den enkelte får erfaring med at arbejde på en dansk arbejdsplads og bruge det danske sprog i en arbejdssammenhæng. På den måde er praktikforløbet altafgørende for at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet og på sigt blive selvforsørgende. Målet er, at den enkelte opnår sproglige og faglige kompetencer, der styrker muligheden for uddannelse eller beskæftigelse i Danmark.
Vi har derfor brug for virksomheder, der ser mangfoldighed som en ressource, og som har lyst til at tage et medansvar for, at flygtningene bliver en del af det danske arbejdsmarked og på den måde bliver succesfuldt integreret i Aalborg Kommune. Når I som virksomhed siger ja til at have en sprogpraktikant, bidrager I således til den overordnede integration og tager på den måde et socialt ansvar, der har stor betydning for den enkelte flygtning. I vil som virksomhed til gengæld få en synlig social profil og tilført en positiv mangfoldighed.

Praktikant og virksomhed
Sprogpraktikken er en mulighed for, at de nyankomne flygtninge bidrager med deres ressourcer og lærer det danske arbejdsmarked at kende. Samtidig støtter sprogpraktikken op om indlæringen af det danske sprog.
Praktikkens omfang vil som udgangspunkt være 8 timer om ugen, dvs. 1 arbejdsdag om ugen og i op til 20 uger. Praktikkens indhold vil variere efter virksomhedernes behov og praktikantens ressourcer.
Det er meget vigtigt for os at sikre, at virksomheden og praktikanten er et godt match, så begge parter får det optimale ud af praktikforløbet. Vi afholder derfor samtaler med den enkelte, der skal ud i praktik, hvor vi har fokus på kompetenceafklaring med henblik på at finde de kandidater, der matcher virksomhedens behov bedst. Vi bestræber os desuden på at etablere praktikker i flygtningenes lokalområde, så praktikken også støtter op om, at flygtningene bliver en integreret del af lokalsamfundet. Sideløbende med praktikken underviser vi hos FOKUS i det danske samfund og arbejdsmarked, så både praktik og undervisning er med til at sikre vellykket integration.

Praktikforløb
Forud for praktikforløbet afholder vi en kompetenceafklarende samtale med praktikkandidaten. Desuden holder vi et møde med både virksomhed og praktikantkandidat for at sikre, at vi har et godt match til et praktikforløb. Herefter udformer vejlederen fra FOKUS en praktikkontrakt, som skal underskrives af praktikanten virksomheden og en vejleder fra FOKUS. Når praktikkontrakten er underskrevet af alle parter, kan vi starte med praktikforløbet. Under forløbet følger vi hos FOKUS op på, hvordan praktikken går. Vi taler både med praktikanten og virksomheden, enten telefonisk eller til et møde. Der er også mulighed for at holde møder med alle parter, hvis det er behov for det.
Hvis I som virksomhed er interesserede i at få en sprogpraktikant, eller hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte os.

Medarbejdere på projektet:

Vejleder Amanda Slettebo, amanda@fokus-folkeoplysning.dk - 30 59 33 58
Vejleder Louise Marklund, louise@fokus-folkeoplysning.dk - 61 15 35 98
Vejleder Rikke Frandsen, frandsen@fokus-folkeoplysning.dk - 20 87 01 10

Afdelingsleder Søren Mortensen, mortensen@fokus-folkeoplysning.dk - 20 36 79 44