Fitness- en sund krop

Ny hjemmeside er under opbygning - kontakt Lone Jacobsen på tlf: 99 30 10 03 for spørgsmål omkring projekterne.

Målgruppe:
Uddannelsesparate unge der har brug for støtte til at fastholde et uddannelsesfokus, samt unge med fysiske begrænsninger fx smerter, ryglidelser, overvægt og/eller mentale udfordringer (fx ADHD, stress, depression, angst mv).
Aktivitetsparate (under og over 30 år) med kropslige og/eller psykiske problematikker der spænder ben for et ”almindeligt liv”. Det kan være i forbindelse med et sygdomsforløb eller en operation, der kræver rehabilitering og afklaring af arbejdsevne.
Personer i ressourceforløb der har brug for et afklarende og støttende forløb med et indhold, der er tilpasset den enkeltes ressourcer og forudsætninger.

Formålet med indsatsen:
Projektets formål er at bidrage til en succesfuld beskæftigelsesindsats i Aalborg Kommune. Herunder at løse de udfordringer, som handler om at få flere unge igennem uddannelsessystemet. Daghøjskolen FOKUS er et uddannelsessted, der bygger på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Det afsæt bruger vi i bestræbelserne på, at gøre unge uddannelsesparate, og voksne i stand til, at handle og skabe forandring. Vi tilbyder et læringsmiljø, hvor man kan træne sine sociale- og faglige kompetencer tilpasset den enkeltes forudsætninger. Målet er at man udvider sine kompetencer og motivation til at blive uddannelses- eller jobparat.
Uddannelsesparathed handler ikke kun om at være i stand til at blive optaget på en uddannelse, men i lige så høj grad om, at være i stand til at gennemføre og bruge uddannelsen efterfølgende.

Indholdet på Fitness en Sund Krop:
Undervisningen kan sættes sammen, så den giver deltageren et unikt og relevant tilbud. Ved startsamtalen aftales forløbet, og det afstemmes med de mål, der fremgår af jobplanen. I forbindelse med opstarten lægges en fysisk træningsplan, sammen med projektets medarbejder, som også superviserer træningen og korrigerer den efter behov.

 • FVU dansk, læseforståelse og skrivetræning (for dem der er i målgruppen)
 • FVU matematik, talforståelse, regningsarter (for dem der er i målgruppen)
 • Undervisning i smertehåndtering, mindfulness og afspænding
 • Undervisning i fremtidsplan, uddannelse og job
 • Økonomiundervisning
 • Mulighed for kombi praktik
 • Undervisning i kognitiv adfærd og psykologiske temaer. 
 • Træningsplan
 • Motionstræning på hold
 • Superviseret holdtræning i motionscenter
 • Kostundervisning i teori og praksis

Opstart:
Der er løbende optag, og skemaet er på 25 timer ugentligt, skal dette justeres gøres det i samarbejde med rådgiver.
På Fitness en Sund Krop er der plads til 100 deltagere.
Som udgangspunkt er deltagerne indskrevet i min. 26 uger, forlængelse udover dette aftales med rådgiver.

Praktisk info:
Jobplan, visitation, kontaktpersoner og adresse:
Jobplan + FVU screeningsresultater fremsendes sammen med tilmeldingen til:
Daghøjskolen Fokus, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg. Att.: Lone Jacobsen.

Undervisningen finder sted på:
Thistedvej 58, 9400 Nørresundby, 99 30 10 23

Medarbejdere:
Vejleder Gitte Nielsen, mail: gitte@fokus-folkeoplysning.dk - 24 94 44 09
Vejleder Annette Sørensen, mail: annette@fokus-folkeoplysning.dk  - 24 94 44 08
Afdelingsleder Søren Mortensen, mail: mortensen@ fokus-folkeoplysning.dk – 20 36 79 44

>>Link til postkort printvenlig<<