Du kan søge bl.a efter kursusemne, holdnavn eller -nr, dag, tidspunkt, underviser, postnr. og stednavn.

Førstehjælp med bevis

 

Her lærer du førstehjælp, så du er klædt på til at kunne tage ansvar og handle hurtigt og effektivt, hvis der skulle ske en ulykke eller nogen kommer til skade. Kurset består af to moduler: Førstehjælp ved hjertestop og Førstehjælp ved ulykker.
Førstehjælp ved hjertestop
·         Deltageren kan bade selvstændigt og i samarbejde med andre, handtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
·         Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
·         Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen. 
Førstehjælp ved ulykker
·         Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspa°virkning og med tegn pa° kredsløbssvigt.
·         Deltageren kan skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker. Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger pa° jorden eller sidder i bil.
·         Deltageren kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.

 

Instruktøren er medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører og kurserne er godkendt under Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinjer. Efter gennemført kursus udstedes et elektronisk kursusbevis. 

Holdnr.
48424
Dato
23.03.2019
Ugedag
lørdag
Tidspunkt
Kl. 09:00 - 16:00
Underviser
Thea Dalgas
Adresse
FOKUS Folkeoplysning - Dannebrogsgade 43, 9000
Lokale
Lokale 08
Holdtimer
8,00
Mødegange
1
Pris (DKK)
500
Almen
 
445
Kontanthjælp
 
445
Medlemspris - KULTURKLUB FOKUS
 
445
Sygedagpengemodtager
 
445
65+
 
445
Førtidspensionist

Ændringer af mødegange kan forekomme undervejs i forløbet.

  • MødegangDatoTidSted
  • 123.03.201909:00 - 16:00FOKUS Folkeoplysning - Dannebrogsgade 43

 

Uddannelser 2012-2016 Fysioterapeut studiet på University College Nordjylland Opnåede kompetencer: • Arbejdet med følgende patientgrupper på klinik og sygehus: o Ortopædiske o Neurologiske o Reumatologiske o Muskuloskeletale gener o Geriatriske o Gravide o Bækkenbundsrelaterede lidelser. o Sportsskader • Praktikforløb ved: o Fysioterapien Hammer Bakker o Kommunal træningsenhed i Pandrup og Aalborg øst o Hjørring sygehus o Drammen fysioterapi klinik. • Valgfag: o Sundhedsfremme og forebyggelse i det psykiatriske felt med fokus på fysisk aktivitet, kropsterapi (BAT og mindfulness) og spise- og træningsforstyrrelser o Patienten med smerter og muskuloskeletale problematikker relateret til columna ? Temaet smerte søges belyst ud fra en biomedicinsk, psykologisk og sociokulturel begrebsramme, hvor fokus er på forståelse af smertebegrebet og den fysioterapeutiske tilgang til patienten med akutte og langvarige smerter. ? Temaet om muskuloskeletale problematikker tager afsæt i den fysioterapeutiske undersøgelse, diagnosticering/differentiel diagnosticering og behandling af columnarelaterede lidelser med fokus på anvendelse af manuelle teknikker, MDT, akupunktur og øvelsesterapi. ? • Bachelor projekt: o Et samarbejde med Thorvaldur S. Palsson, forsker på Aalborg universitet, hvor vi undersøgte bl.a. smertesensibiliteten hos hhv. kvinder som har født og kvinder som ikke har født. Projektet resulterede i en artikeludgivelse. Dette projekt har givet stor indsigt i forskning og videnskabelige metoder. • Jeg har deltaget i fagkongressen i 2015 og flere fysioterapeutiske symposier og fagaftener. • Tanker for videreuddannelse: o MDT o Slyngetræning o Manuel terapi/muskuloskeletal fysioterapi. o Osteopati 2011-2012 Medicin studiet på Aalborg universitet Opnåede kompetencer: • Stor viden omkring kroppen på et højere niveau. • Gode studiekompetencer. • Bedre samarbejdskundskaber. 2007-2008 Hærens Sergentskole, HSGS GSU og HLS GSU/LOG Opnåede kompetencer: • Min uddannelse i den danske hær som sergent har givet mig ledelseserfaringer samt undervisningskundskaber. Desuden gode samarbejdsevner, planlægnings- og strukturerings egenskaber. • Stor indsigt i egne evner og begrænsninger samt god evne til håndtering af pressede situationer. Erhvervserfaring 2016 - Newton Fitness: Fysioterapeut, undersøgelse og testning af borgere før, under og efter træningsforløb med Clubs. 2016 april måned Brønderslev Fysioterapi klinik: Virksomhedspraktik Opnåede kompetencer • Almen fysioterapi • Testning af vederlagsfri patienter 2016- Fokus-folkeoplysning Daghøjskolen: Fysioterapeut, undervisning og programlægninger for deltagere i FOKUS Flex, FOKUS FlexPraktik og Fitness – en sund krop 2014- Fokus-folkeoplysning og Fokus Fitness: Førstehjælpsinstruktør, Fitness instruktør, Body Bike instruktør, Aqua instruktør i almen og gravid vandgymnastik samt instruktør i diverse styrke og puls hold. 2012- Fitness World: Bike Fit instruktør 2012- Eagle Life Support: Førstehjælpsinstruktør Opnåede kompetencer • Holdtræning • Programlægninger, introduktion til fitness • Undervisnings-, Kommunikations- og formidlingskompetencer 2010-2011 Forsvaret: Kursusleder for Hærens sygehjælper uddannelse ved Hærens logistik skole samt instruktør i førstehjælp, sygehjælper uddannelse og taktisk sanitets tjeneste for enkeltmand 2009-2010 Forsvaret: Udsendt som ambulancefører til Kosovo, virkede også som spinnings instruktør i missionen. 2008-2009 Forsvaret: Gruppefører i Hærens Basis Uddannelse og Hærens Reaktions Uddannelse på Aalborg Kaserner Opnåede kompetencer: • Professionalisme: Jeg har en meget god selvdisciplin og er god til at arbejde struktureret og målrettet. Min faglige stolthed og detaljeorientering er en god drivkraft, når jeg sætter mig nye mål. • Analytisk tænkning: Jeg er god til at håndtere mange opgaver og problemstillinger på en gang. Primært grundet træning som sergent i Hæren er jeg blevet god til at håndtere pres og god til at få overblik over vanskelige situationer. • Ledelse og styring: Planlægning og uddelegering af opgaver har været en naturlig del af mit arbejde i Hæren. Som kursusleder har jeg erfaret, at man når langt ved at gå foran som det gode eksempel både inden for undervisning og planlægning. • Resultatorientering: En egenskab forsvaret styrkede. Jeg er god til at arbejde effektivt og skabe resultater gennem vedholdenhed og ivrighed. Min stædighed bringer mig langt, når jeg sætter mig et mål. • Systematisering: Både privat og på arbejde er planlægning og strukturering centralt i mit liv, en egenskab som er blevet styrket igennem mit arbejde i Hæren.