Det med småt

Tilmelding og betaling:
Du kan reservere plads på et kursus på www.fokus-folkeoplysning.dk på tlf. 99 30 10 00 eller ved personlig henvendelse i administrationen. Betaling med dankort kan ske i vores administration og på vores hjemmeside www.fokus-folkeoplysning.dk.

Du er først sikret en plads på et kursus eller foredrag i det øjeblik, vi har modtaget din betaling. Ring venligst, hvis du har fortrudt din tilmelding.

 

Ratebetaling:
Du har mulighed for at betale kursusgebyret i rater. Kontakt administrationen for en ordning. Vi opkræver et faktureringssgebyr på kr. 60,- pr. rate. Ved personlig henvendelse i administrationen i Dannebrogsgade 43 opkræves intet gebyr. Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på kr. 50.

 

Framelding og tilmelding:
Tilmelding er bindende, uanset om du møder op på kurset eller ej. Fortryder du eller ændrer mening, annullerer vi gerne din tilmelding indtil 10 dage før kursusstart - dog beregner vi et administartionsgebyr på kr. 60. Ved framelding senere end 10 dage før kursusstart, refunderes kursusgebyret ikke.

Ved rejser, foredrag, debatarrangmenter og KulturKlub FOKUS arrangmenter er tilmelding bindende, og deltagergebyret refunderes ikke. 

Alle der deltager i FOKUS Folkeoplysnings aktiviteter, får løbende tilbud om arrangementer til nedsat pris. Vi kalder servicen for FOKUS DEALS, Bemærk, har du forinden tilbudet købt billet til fuld pris, refundere differencen ikke.. Ønsker man ikke at modtage de gode tilbud fremover, kan man afmelde servicen.

 

Forhåndstilmelding:
Vi tilbyder vores deltagere at forhåndstilmelde sig den kommende sæson, og dermed sikre sig en plads på holdet. 

 

Rabat:
En række deltagere er berettiget til særlig rabat. Det drejer sig om:
65+ (Folkepensionister) 
Arbejdsledige
Kontanthjælpsmodtagere
Sygedagpengemodtagere
Studerende (Skal være i besiddelse af gyldigt studiekort samt være berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU).)
Førtidspensionister

Rabatten forudsætter, at du er bosiddende i Aalborg Kommune. Rabatten forudsætter at du underskriver en erklæring ved første mødegang, (gælder ikke 65-årige og derover - her sker det automatisk). Læs mere 

 

Ledsager
Har du behov for en ledsager, kan ledsageren gratis deltage på kurser/arrangementer hos os, mod forvisning af ledsagerkort, husk at oplyse her om ved tilmelding.

 

Specialhold
FOKUS Folkeoplysning udbyder også i denne sæson flere specialhold. Holdene er specielt tilrettelagt til dem, som af en lægelig dokumenteret årsag ikke kan deltage på et almindeligt hold. Gældende for alle hold er, at der optages max. 7 deltagere per hold. Det giver både ro og plads til at tilgodese særlige behov. Vær opmærksom på, at deltagelse på specialhold forudsætter, at man kan underskrive en tro og love erklæring vedrørende handicap/sygdom (i henhold til Aalborg Kommunes tilskudsregler).Læs mere 

 

Seniorhold
Kurser med denne betegnelse er kun for seniorer. Er du pensionist eller fyldt 65 år og bosiddende i Aalborg Kommune, har FOKUS Folkeoplysning i denne sæson en række forskellige spændende kurser og aktiviteter tilrettelagt særligt for dig. FOKUS Folkeoplysning bestræber sig hele tiden på at forbedre og udvide tilbudet til Aalborgs mange aktive seniorer, og vi vil meget gerne fra jer, hvis I har særlige ønsker eller forslag til senioraktiviteter, f.eks. foredrag i Aalborg Kommune.

 

Ferie
Ferie og fridage følger generelt Aalborg Kommunes skoler, men der kan forekomme afvigelser. (Bemærk at Daghøjskolen ikke følger skolernes ferieplan)

 

Materialer
Du skal forvente en udgift til materialer på alle hold. Udgiften varierer fra hold til hold.

 

Kørestolsbrugere
For kørestolsbrugere er det nemt at komme rundt i lokalerne i Dannebrogsgade 43, da der både er elevator og trappelift.

 

Rygning
Der er røgfrit miljø i alle FOKUS's lokaler.

 

Forbehold
Vi tager forbehold for lærerskift, holdaflysninger, udsættelser og ændring af kursussted. 

 

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig til foreningen på mail: info@fokus-folkeoplysning.dk

Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klagen indgives her Online Dispute Resolution
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@fokus-folkeoplysning.dk